JB 2016/64, RvS 03-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:224, nr. 201505106/1/A2 (met annotatie van C.N.J. Kortmann)

Inhoudsindicatie

Schadevergoeding, Milieueffectrapportage, verplichting tot maken ~, Voorbereidingsbesluit, Beslistermijn, Causaal verband, Relativiteit

Samenvatting

Ongegrondverklaring bezwaar tegen besluit waarbij het college een verzoek van appellant om vergoeding van schade heeft afgewezen. Uit de uitspraak van de Afdeling van 11 september 1998 («JM» 1998/143) valt af te leiden dat bezwaar openstond tegen de beslissing om een verplichting tot het maken van een milieueffectrapportage op te leggen en dat beroep openstond tegen de beslissing op dat bezwaar. Dat betekent…

Verder lezen
Terug naar overzicht