JB 2016/66, RvS 10-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:302, nr. 201501060/1/A3 (met annotatie van J.H. Keinemans)

Inhoudsindicatie

Wob-verzoek, Rechtstreeks beroep, Rechtstreeks beroep, ~ op verzoek bestuursorgaan

Samenvatting

De rechtbank heeft uitspraak gedaan op een rechtsreeks beroep. Het college heeft appellante bij brief van 8 mei 2014 verzocht of zij toestemming wilde verlenen voor rechtstreeks beroep. Appellante heeft die toestemming verleend. Vervolgens heeft het college de rechtbank verzocht om behandeling van de bezwaren als rechtstreeks beroep. Volgens art. 7:1a lid 1 Awb kan de indiener van het bezwaarschrift aan het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks…

Verder lezen
Terug naar overzicht