JB 2016/67, RvS 10-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:324, nr. 201502681/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Reactieve aanwijzing, Beroepsrecht, gedeputeerde staten, Ne bis in idem, Geschil, niet zelfde ~, Eerlijk proces, Fair trial, Redelijke termijn

Samenvatting

Besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen’. Ten aanzien van het plan heeft het college van gedeputeerde staten (het college) eerder een reactieve aanwijzing gegeven. Bij uitspraak van 18 februari 2015 is het besluit betreffende de reactieve aanwijzing vernietigd, omdat het was genomen in strijd met art. 5 lid 1 Reglement van orde voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht