JB 2017/120, RvS 03-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179, 201509187/1/A1 (met annotatie van M.A.J. West)

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom, Invorderingsbesluiten ten aanzien van verbeurde dwangsommen, Feitenvaststelling, Feitenvaststelling, -eisen te stellen aan ~

Samenvatting

In haar uitspraak van 13 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW8183, heeft de Afdeling overwogen dat aan een invorderingsbesluit een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden ten grondslag dient te liggen. Zij heeft daartoe in die uitspraak een aantal eisen geformuleerd. In latere uitspraken heeft de Afdeling die eisen genuanceerd. Omwille van de duidelijkheid ziet de…

Terug naar overzicht