JB 2017/39, RvS 11-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:15, 201508249/1/A1

Inhoudsindicatie

Invordering dwangsom, Verjaring, Bevrijdende betaling door derde

Samenvatting

Bij besluit van 24 september 2013 is appellant op straffe van een dwangsom gelast om een oude dienstwoning te slopen. Volgens het college is de last niet nageleefd, als gevolg waarvan dwangsommen tot het maximum van € 100.000 zijn verbeurd. Bij besluit van 4 november 2014 heeft het college besloten tot invordering van deze dwangsommen.

Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte niet heeft beoordeeld of de invorderingsbevoegdheid is verjaard op…

Verder lezen
Terug naar overzicht