JB 2017/42, RvS 18-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:84, 201604839/1/A2

Inhoudsindicatie

Uitblijven besluit op aanvraag huurtoeslag, Voorschotbeschikking, Toepasselijkheid dwangsomregeling Awb

Samenvatting

Alvorens toe te komen aan beantwoording van de vraag of de Belastingdienst/Toeslagen tijdig heeft beslist op de op 26 november 2014 ingediende aanvraag om een tegemoetkoming en, zo dit niet het geval is, of de Belastingdienst/Toeslagen dwangsommen verschuldigd is, ziet de Afdeling zich gesteld voor de vraag of paragraaf ‘4.1.3.2 Dwangsom bij niet tijdig beslissen’ van de Awb in dit geval van…

Terug naar overzicht