JB 2017/43, RvS 25-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:176, 201608732/1/A2 (met annotatie van J.L.W. Broeksteeg)

Inhoudsindicatie

Kiesrecht, Registratie kiesgerechtigde, Ingezetenen Aruba, Koninkrijk, Koninkrijksregering, rijksministerraad, Staten Aruba, Geschillenregeling

Samenvatting

De Afdeling heeft eerder, in de uitspraak van 21 november 2006, geoordeeld dat de regeling van het kiesrecht in het Statuut en de Kieswet niet met art. 3 Eerste Protocol bij het EVRM en art. 14 EVRM in strijd is. De klacht tegen deze uitspraak is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij beslissing van 6 september 2007 inzake Sevinger and Eman…

Verder lezen
Terug naar overzicht