JB 2017/53, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:271, 201601228/1/A1

Inhoudsindicatie

Niet-ontvankelijkheid bezwaar, Overschrijding bezwaartermijn, Verschoonbaarheid

Samenvatting

Bij besluit van 22 oktober 2015 heeft het college zijn beslissing om op 6 oktober 2015 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang, te weten een bedrag van € 126, voor rekening van appellant komen.

Vast staat dat het college op 5…

Verder lezen
Terug naar overzicht