JB 2017/54, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:269, 201601414/1/A2

Inhoudsindicatie

Toevoeging rechtsbijstand, High Trust-programma, Beoordeling aanvraag, Controle achteraf

Samenvatting

Intrekking van toegekende vergoeding voor verleende rechtsbijstand. Appellant B is rechtsbijstandverlener en neemt deel aan het High Trust-programma van de raad. Uitgangspunt van dit programma is dat de vraag of een zaak toevoegingswaardig is niet langer door de raad naar aanleiding van een toevoegingsaanvraag, maar door de rechtsbijstandverlener voorafgaand aan het indienen van de aanvraag wordt beoordeeld. Afgegeven toevoegingen en vastgestelde vergoedingen worden vervolgens achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd.

Uit een…

Verder lezen
Terug naar overzicht