JB 2017/70, RvS 01-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:551, 201600880/1/A1

Inhoudsindicatie

Uitwegvergunning, Instemming, -fictieve, Digitaal bericht, Bezwaarschrift, -aan een ~ te stellen eisen, Verzuimen, -geen gelegenheid tot herstel ~

Samenvatting

Bij het bestreden besluit heeft het college het door bezwaarmakers gemaakte bezwaar tegen de met een besluit gelijk te stellen fictieve instemming om de uitweg te maken, gegrond verklaard, dat besluit herroepen en het maken van de uitweg alsnog geweigerd. Appellante betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het digitale bericht dat bezwaarmaker aan het college heeft gezonden niet is aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht