JB 2017/71, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:687, 201603988/1/A2 (met annotatie van L.J.M. Timmermans)

Inhoudsindicatie

Heroverweging in bezwaar, Ex nunc of ex tunc, Peildatum primair besluit bepalend, Bevoegdheid hogerberoepsrechter

Samenvatting

Art. 7:11 lid 1 Awb bepaalt dat op grondslag van het bezwaar een heroverweging van het bestreden besluit plaatsvindt. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 23 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU5412), brengt dat met zich dat daarbij in beginsel de feiten en omstandigheden moeten worden betrokken zoals deze zich op dat moment voordoen. Dat kan in…

Verder lezen
Terug naar overzicht