JB 2017/8, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3135, 201507010/1/A1

Inhoudsindicatie

Verkeersbesluit, Belanghebbendheid TNO

Samenvatting

Besluit van het college van gedeputeerde staten om door plaatsing van verkeersborden maximumsnelheid op provinciale weg te verlagen. Het college van burgemeester en wethouders en bewoners Zuiderklamp betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat TNO, omdat zij op de A270 onderzoek doet naar de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid, belanghebbende is bij het besluit. Volgens hen maakt dit TNO geen belanghebbende bij dat besluit, zodat het bezwaar van TNO bij het besluit niet-ontvankelijk verklaard had moeten worden.

Verder lezen
Terug naar overzicht