JB 2017/85, RvS 29-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:858, 201508668/1/A2

Inhoudsindicatie

Vaststelling huur- en zorgtoeslag, Rechtmatig verblijf, Ontbreken van rechtswege schorsende werking hoger beroep, Unierecht, Prejudiciële vragen

Samenvatting

Vaststelling van toegekende huur- en zorgtoeslag over het berekeningsjaar 2012 definitief op nihil vastgesteld.

In deze verwijzingsuitspraak is de vraag aan de orde of Terugkeerrichtlijn en Procedurerichtlijn, gelezen in samenhang met onder meer art. 47 van het Handvest, zo moeten worden uitgelegd dat het rechtsmiddel van hoger beroep tegen een besluit waarin een terugkeerbesluit is vervat, of tegen de afwijzing van een aanvraag…

Terug naar overzicht