JBO 2004/73, Rechtbank Leeuwarden 29-10-1997, , H73/1989

Inhoudsindicatie

Geen reden tot matiging

Samenvatting

De rechtbank verwerpt het gedane beroep op matiging. Verbeek is, zoals uit de getuigenverklaringen gebleken is, ondanks de stringente vergunningvoorwaarde dat uit auto's afkomstige olie als zodanig moet worden opgeslagen en geen olie kan afvloeien naar aangrenzende sloten, uiterst slordig omgegaan met het verwijderen van motorolie uit de autowrakken, terwijl hem duidelijk moet zijn geweest dat ook benzine en andere voor het milieu schadelijke vloeistoffen zorgvuldig opgevangen hadden moeten worden.

Uitspraak

Uitspraak

Niet opgenomen.

Verder lezen
Terug naar overzicht