JBO 2005/382, Rechtbank Leeuwarden 20-11-2002, ECLI:NL:RBLEE:2002:AF0870, 54305 / KG ZA 02-0314

Inhoudsindicatie

Uitleg overeenkomst, Saneringsdoelstelling

Samenvatting

Gedaagden weigeren het landgoed – vooralsnog – af te nemen op de grond dat partijen in art. 9.3 van de koopovereenkomst uitdrukkelijk overeengekomen zijn dat (in opdracht en voor rekening van eisers) vóór de levering van het landgoed de bestaande verontreiniging dusdanig gesaneerd zou zijn dat alle aantekeningen op grond van de Wet bodemsanering naar beoordeling van de provincie doorgehaald kunnen worden en dit volgens gedaagden – nog – niet het geval is.

Partijen twisten over de inhoud van art…

Verder lezen
Terug naar overzicht