JBO 2016/104, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:720, 201507274/1/A4 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Saneringsbeschikking

Samenvatting

Geen beroepsrecht ten aanzien saneringsbeschikking nu geen zienswijze is ingediend.

Uitspraak

Bij besluit van 13 augustus 2015 heeft het college voor het perceel Parkhaven ter hoogte van nummer 20 te Rotterdam (het perceel) een beschikking als bedoeld in de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming genomen.

Vaststaat dat Repomain 2 B.V. geen zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht. Repomain 2 B.V. betoogt dat dit haar redelijkerwijs niet kan worden verweten omdat het ontwerpbesluit ten onrechte niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht