JBO 2016/118, RvS 06-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:940, 201507847/1/R6 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Woningbouw, Natura 2000-gebied

Samenvatting

Infiltratie van hemelwater door verbrede watergang doet verzuring afnemen.

Uitspraak

Bij besluit van 16 juli 2015, kenmerk 43338, heeft de raad het bestemmingsplan "Ulvenhout, Hertespoor 2014" vastgesteld. Het plan voorziet in 28 woningen. Aan de noordoostzijde grenst het plangebied aan het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos.

In de passende beoordeling is vermeld dat uit het doorlatendheidsonderzoek volgt dat geen slecht doorlatende leemlagen zijn aangetroffen tot aan de onderzochte diepte van 4 m beneden maaiveld, zodat…

Verder lezen
Terug naar overzicht