JBO 2016/128, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-02-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:677, 200.142.695/01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Kostenverhogende omstandigheden, Waarschuwingsplicht aannemer

Samenvatting

De opdrachtgevers hebben opdracht verleend tot het bouwen van een woning. Onderdeel daarvan was de aanleg van een kelder. Daarvoor moest een ontgraving plaatsvinden. Tijdens het ontgraven bleek de grond ernstiger vervuild dan voorzien, waardoor deze naar een verwerker moest worden afgevoerd. De aannemer heeft de meerkosten daarvan in rekening gebracht bij opdrachtgevers. Die hebben zij onder protest betaald waarna zij de aannemer in rechte hebben betrokken. Het hof is van oordeel dat de aannemer niet heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht