JBO 2016/175, Gerechtshof Amsterdam 25-05-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2026, 15/00642, 15/00643 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Taxatie, Asbest

Samenvatting

Asbest in schuren hebben geen waardedrukkend effect.

Uitspraak

De heffingsambtenaar heeft op de voet van artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken (de Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaak [adres 1] (de woning) vastgesteld voor het jaar 2012 bij beschikking van 29 februari 2012 op € 544.621,=, naar de waardepeildatum 1 januari 2011. In hetzelfde geschrift is ook de aanslag onroerendezaakbelastingen 2012 bekend gemaakt.

Belanghebbende stelt voorts dat rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht