JBO 2016/176, Gerechtshof Amsterdam 10-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2230, 23-000303-14 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Boete, Asbestverwijdering

Samenvatting

Veroordeling omdat er slordig asbest is verwijderd en vervolgens het gebouw is vrijgegeven voor verdere sloop.

Uitspraak

Het voorafgaand aan de sloop laten uitvoeren van een asbestinventarisatie-onderzoek was in dit geval wettelijk verplicht op grond van onder meer artikel 4.54a van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De verslaglegging van een dergelijk onderzoek geschiedt volgens een strikte werkmethode, die destijds was vastgelegd in de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 5052.

Uit de genoemde asbestinventarisatierapporten van [naam bedrijf 2] blijkt dat op verschillende plaatsen in…

Verder lezen
Terug naar overzicht