JBO 2016/191, RvS 08-06-2016, ECLI:NL:RVS:2016:1596, 201505042/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Archeologische waarden, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Klacht over archeologie voldoet niet aan relativiteitsbeginsel.

Uitspraak

[appellante] betoogt dat het college niet heeft onderkend dat op het perceel ingevolge het bestemmingsplan "Sassenheim-Noord en buurtschap Teylingen" mede de dubbelbestemming "Waarde-Archeologie (WR-A)" rust, met de functieaanduiding "specifieke vorm van waarde - 1 (swr-1)". Volgens hem heeft dat tot gevolg dat het college de omgevingsvergunning ten onrechte heeft verleend, nu artikel 20.1 van de planregels bepaalt…

Verder lezen
Terug naar overzicht