JBO 2016/211, RvS 08-06-2016, ECLI:NL:RVS:2016:1686, 201508969/1/A1, 201508969/2/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Fasering

Samenvatting

Het is niet nodig in een keer de gehele verontreiniging te saneren.

Uitspraak

Bij besluit van 25 november 2015 heeft het college ingestemd met het saneringsplan voor het gedeeltelijk saneren van het geval van ernstige verontreiniging op de locatie [locatie 1] en [locatie 2] te Kesteren.

Ter plaatse van de locatie [locatie 1] en [locatie 2] in Kesteren is sprake van één geval van verontreiniging bestaande uit een bodem- en grondwaterverontreiniging. Bij het bestreden besluit is ingestemd met een

Verder lezen
Terug naar overzicht