JBO 2016/282, RvS 21-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2587, 201606810/2/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Ontgrondingen

Samenvatting

Ontgrondingen zijn volgens college in overeenstemming met natuurbeleid: geen schorsing.

Uitspraak

Bij brief van 16 februari 2016 heeft het college een melding van het waterschap Aa en Maas op grond van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008 (de verordening) geaccepteerd.

De door het waterschap gedane melding heeft betrekking op ontgrondingen ter uitvoering van het krachtens artikel 5.4 van de Waterwet vastgestelde projectplan "Projectplan Molenhoek, Middelrode en Seldensate, Dynamisch Beekdal, fase 3 en 4". De vereniging verzet zich…

Verder lezen
Terug naar overzicht