JBO 2016/292, RvS 21-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2527, 201506841/1/A1, 201507689/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Saneringsplan

Samenvatting

Afbraak van VOCL in grondwater door biologisch reagens.

Uitspraak

Bij besluit van 17 juli 2015 heeft het college krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming ingestemd met een op 17 december 2014 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amex Property B.V. (Amex) ingediend saneringsplan met betrekking tot een geval van verontreiniging ter plaatse van Leidseweg 219 te Voorschoten.

Het saneringsplan heeft betrekking op bodemverontreiniging die is ontstaan tijdens de exploitatie van een voormalige zilverfabriek. Zowel de bodem als het…

Verder lezen
Terug naar overzicht