JBO 2016/305, RvS 19-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2736, 201506537/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Voerstrategie, Mestproductie

Samenvatting

BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij niet van toepassing om minder mest te krijgen uit het voer.

Uitspraak

Bij besluit van 19 november 2014 heeft het college aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), verleend voor het veranderen en in werking hebben van een vleeskuiken- en melkveehouderij aan de [locatie 1] te Aalten.

De omgevingsvergunning van 19 november 2014…

Verder lezen
Terug naar overzicht