JBO 2016/306, RvS 30-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2673, 201602586/2/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Watervergunning, Ontgronding

Samenvatting

Bij belangafweging prioriteit voor revitalisering jachthaven, waaronder ontgronding oevers.

Uitspraak

Bij besluit van 27 november 2014 heeft de minister aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maasplassen Herten B.V. ten behoeve van het revitaliseren van de jachthaven De Rosslag te Herten een vergunning verleend als bedoeld in de artikelen 6.2, eerste lid, aanhef en onder a, 6.5, aanhef en onder c, en 6.13 van de Waterwet en artikel 4.1, eerste…

Verder lezen
Terug naar overzicht