JBO 2016/315, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3064, 201508764/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Asbest, Monstername

Samenvatting

Puin is altijd asbestverdacht en behoeft onderzoek.

Uitspraak

Bij besluit van 9 juni 2015 heeft de staatssecretaris Novaflow onder oplegging van een dwangsom gelast om (herhaling van) overtreding van artikel 18, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit in samenhang met paragraaf 6.1.1 van protocol 1001 "Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie" (protocol 1001) te voorkomen.

Novaflow heeft op 16 juli 2014, neergelegd in een rapport van 23 juli 2014, bemonstering van een in situ…

Verder lezen
Terug naar overzicht