JBO 2016/319, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3057, 201508301/2/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Meststoffen, Afvalstof, Milieu-effectrapportage

Samenvatting

Omdat veehouders zich ontdoen van mest, is mest een afvalstof; terecht MER voorgeschreven.

Uitspraak

Bij besluit van 29 september 2015 heeft het college beslist dat MACE een milieueffectrapport moet maken.

MACE heeft het voornemen om een omgevingsvergunning aan te vragen voor een mestbewerkings- en verwerkingsinstallatie met een capaciteit van 500.000 ton ruwe drijfmest per jaar op de locatie De Quayweg 8 te Landhorst, gemeente Sint Anthonis. MACE heeft bij het college een notitie "M.…

Verder lezen
Terug naar overzicht