JBO 2016/320, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3111, 201500968/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Uitrijden van mest

Samenvatting

Het uitrijden van mest is niet onlosmakelijk verbonden met het houden van dieren.

Uitspraak

Bij besluit van 29 augustus 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) verleend voor de wijziging van een melkrundveehouderij aan de [locatie 1] in Reutum.

Het uitrijden van mest kan stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Mob voert aan dat het houden van dieren en het uitrijden van mest als één project moeten worden beschouwd…

Verder lezen
Terug naar overzicht