JBO 2016/321, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3108, 201409658/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Vervoer mest, Buisleiding

Samenvatting

Varkensmest mag alleen vervoerd worden bij ondergrondse leiding naar vergistingsinstallatie.

Uitspraak

Bij besluit van 16 oktober 2014, kenmerk 2014/57583, heeft het college aan [vergunninghoudster] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) verleend voor het oprichten en exploiteren van een pluimveehouderij aan de [locatie 1] in Grubbenvorst.

Aan de [locatie 1] in Grubbenvorst zal een pluimveehouderij worden gerealiseerd. In deze pluimveehouderij zullen 1,1 miljoen kippen worden gehouden en…

Verder lezen
Terug naar overzicht