JBO 2016/330, RvS 02-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2892, 201601363/1/R4 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging

Samenvatting

Mogelijke bodemverontreiniging staat parkeerterrein niet in de weg.

Uitspraak

Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "De Hagen Hollum" vastgesteld. Het plan maakt de uitbreiding van het parkeerterrein juridisch-planologisch mogelijk.

De aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem, de noodzaak van sanering van verontreinigde locaties en de wijze waarop deze saneringen moeten worden uitgevoerd, zijn geregeld in afzonderlijke wetgeving met eigen procedures, die thans niet ter beoordeling staan. Dat doet er niet aan af dat de raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht