JBO 2016/331, RvS 09-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2950, 201601131/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Uitwerking, Archeologie

Samenvatting

Voldoende onderzoek gedaan of een bestemmingsplan kan worden uitgewerkt.

Uitspraak

Bij besluit van 14 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Groot Luchen" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Artikel 3.1.4 van het Besluit ruimtelijke ordening brengt met zich dat uitwerkingsregels voldoende inzicht dienen te bieden in de toekomstige ontwikkeling van het uit te werken gebied. Dit betekent dat naarmate de gevestigde belangen in een bepaald gebied groter of talrijker zijn, een groter inzicht hierin moet worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht