JBO 2016/333, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3030, 201508067/1/R4 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Ontgrondingenvergunning, Verhouding met bestemmingsplan

Samenvatting

Ontgrondingenvergunning ten onrechte geweigerd nu het bestemmingsplan de ontgronding wel mogelijk maakt.

Uitspraak

Bij besluit van 17 september 2015 heeft het college van gedeputeerde staten geweigerd een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet te verlenen voor het ontgronden van enkele percelen onder en bij de aarden geluidswal bij vakantiepark Schatzenburg in de gemeente Menameradiel, kadastraal bekend gemeente Beetgum, sectie E, nrs. 1787, 1788 en 1922 (de percelen). De percelen zijn onderdeel van het recreatie- en vakantiepark Schatzenburg. …

Verder lezen
Terug naar overzicht