JBO 2016/336, RvS 15-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3152, 201603381/1/R4 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

M.e.r.-plicht

Samenvatting

Ook voor natuurontwikkeling moet bij een grote ontgronding een MER worden opgesteld.

Uitspraak

Bij besluit van 22 maart 2016 heeft het college een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend voor het ontgronden van voormalige landbouwpercelen in eigendom van Staatsbosbeheer ten behoeve van herstel van natuurwaarden in het natuurgebied De Maashorst.

De vennootschap betoogt dat ten onrechte geen milieueffectrapport (MER) is opgesteld en bij de aanvraag is overgelegd.

In onderdeel C, categorie 16.1, van de bijlage…

Verder lezen
Terug naar overzicht