JBO 2016/339, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3086, 201504975/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Zoutwinning

Samenvatting

Zoutwinning in Waddenzee tast instandhoudsdoelstellingen van Natura 2000-gebied niet aan.

Uitspraak

Bij besluit van 2 september 2014, kenmerk DGNR-RRE/14040193, heeft de staatssecretaris aan Frisia Zout B.V. (Frisia) een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (de Nbw 1998) verleend voor het winnen van zout onder de Waddenzee.

Het bestreden besluit voorziet in het winnen van zout uit de bodem onder de Waddenzee ten noordwesten van Harlingen. De winning vindt plaats vanaf…

Verder lezen
Terug naar overzicht