JBO 2016/340, RvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3170, 201602586/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Revitalisering jachthaven, Kwelwater

Samenvatting

Geen kwel te verwachten van revitalisering jachthaven.

Uitspraak

Art. 6.2, 6.5 en 6.13 Waterwet. Art. 4.1 Keur Waterschap Roer en Overmaas.

Bij besluit van 27 november 2014 heeft de minister aan Maasplassen Herten B.V., ten behoeve van het revitaliseren van de jachthaven De Rosslag te Herten een vergunning verleend als bedoeld in de artikelen 6.2, eerste lid, aanhef en onder a, 6.5, aanhef…

Verder lezen
Terug naar overzicht