JBO 2016/341, RvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3183, 201604681/1/R4 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Vrachtverkeer, Belangenafweging

Samenvatting

Vrachtverkeer langs huis van appellant ten onrechte niet meegenomen bij belangenafweging ontgrondingenvergunning.

Uitspraak

Bij besluit van 26 mei 2016 heeft het college een vergunning krachtens de Ontgrondingenwet verleend voor het ontgronden van een aantal percelen op de locatie, plaatselijk bekend als Looierbroek te Ottersum. De ontgrondingsvergunning is aangevraagd door [belanghebbende]. [belanghebbende] wil op een aantal percelen die plaatselijk bekend staan als Looierbroek te Ottersum oppervlaktedelfstoffen winnen. De ontgrondingslocatie is gelegen aan de doodlopende openbare zandweg Looierbroek en heeft een oppervlakte van bijna…

Verder lezen
Terug naar overzicht