JBO 2016/346, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3087, 201505450/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Zouwinning, Waddenzee

Samenvatting

Bij zoutwinning geldt de hand-aan-de-kraan principe: stoppen als bodemdaling en zeespiegelstijging de meegroeivermogen overschrijdt.

Uitspraak

Bij besluit van 12 mei 2015 heeft de minister krachtens artikel 36 van de Mijnbouwwet ingestemd met het door Frisia Zout B.V. (Frisia) ingediende "winningsplan Havenmond". Het winningsplan voorziet in het winnen van zout uit de bodem onder de Waddenzee ten noordwesten van Harlingen. De winning vindt plaats met boorputten vanuit de vestiging van Frisia in Harlingen. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht