JBO 2016/348, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3103, 201605271/1/R6 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Herziening, Bodemverontreiniging

Samenvatting

Geen herziening, geen woonbestemming, weigering bodemonderzoek.

Uitspraak

Bij uitspraak van 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2130, heeft de Afdeling onder meer het beroep van [verzoeker] ongegrond verklaard.

[verzoeker] is eigenaar van het perceel [locatie 1]. Met de vaststelling van het bestemmingsplan "Spijk en omgeving" is de woning op zijn perceel als een bedrijfswoning bestemd. [verzoeker] is het hier niet mee eens en wenst een woonbestemming voor zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht