JBO 2016/61, RvS 24-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:495, 201505151/1/R4 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Mest

Samenvatting

Mest mag niet worden opgeslagen op desbetreffend perceel.

Uitspraak

Bij besluit van 21 mei 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Noardburgum e.o. 2015" vastgesteld.

Op grond van het voorheen geldende bestemmingsplan "Noardburgum 2006" had het desbetreffende perceel ook de bestemming "Cultuurgrond" en was een paardenbak toegestaan. De rechtszekerheid vereist in het algemeen dat bestaand legaal gebruik overeenkomstig de bestaande situatie wordt opgenomen in een bestemmingsregeling. Indien nieuwe planologische inzichten daartoe aanleiding geven, kan daarvan uit een oogpunt…

Verder lezen
Terug naar overzicht