JBO 2016/86, RvS 09-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:644, 201503642/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning (aanleggen), Aardkundige waarden

Samenvatting

Aardkundige waarden worden beschermd door een omgevingsvergunning (aanleggen).

Uitspraak

Bij besluit van 17 februari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2015" vastgesteld. Het plan voorziet in een actueel juridisch-planologisch kader voor het buitengebied van de gemeente Wijk bij Duurstede.

De raad stelt dat de aardkundige waarden van het desbetreffende deel van de gronden van [appellant sub 6] betrekking hebben op de rivierbedding van de Oude Kromme Rijn. Deze waarden blijken in de eerste plaats…

Verder lezen
Terug naar overzicht