JBO 2016/88, RvS 09-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:644, 201503642/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning (aanleggen), Archeologische waarden

Samenvatting

Terecht een omgevingsvergunning (aanleggen) verplicht voor archeologische waarden.

Uitspraak

Bij besluit van 17 februari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2015" vastgesteld. Het plan voorziet in een actueel juridisch-planologisch kader voor het buitengebied van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Uit bijlage 1 bij de plantoelichting, bevattende het aan het plan ten grondslag liggende beleidskader, blijkt onder meer dat de raad zich bij de vaststelling van het plan heeft gebaseerd op de op 29 januari…

Verder lezen
Terug naar overzicht