JBO 2016/94, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:733, 201409664/1/R4 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Ontgrondingenvergunning, Onlosmakelijkheid

Samenvatting

Samenhang tussen zandwinning en natuurontwikkeling is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Uitspraak

Bij besluit van 16 oktober 2014 heeft het college een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend aan [belanghebbende] voor het ontgronden van een gebied in de gemeente Gennep ten behoeve van natuurontwikkeling en zandwinning voor het Initiatiefplan "Koningsven - De Diepen". De verleende ontgrondingsvergunning ziet op het ontgronden van een gebied dat ligt in de gemeente Gennep. Het gebied vormt de verbinding tussen het dal van de Niers en de Plasmolen…

Verder lezen
Terug naar overzicht