JBO 2017/101, RvS 19-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1059, 201602298/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Asbest

Samenvatting

Verplichting tot hekwerk vanwege asbestgevaar niet nagekomen: Kostenverhaal is juist.

Uitspraak

Bij besluit van 19 december 2014 heeft het college [appellant] en [belanghebbende] onder aanzegging van bestuursdwang gelast binnen zes weken na verzending van het besluit een hekwerk van minimaal 1,80 m hoog rondom het perceel, kadastraal bekend als sectie N, nummer 00535, te Hengelo (het perceel) te plaatsen en het bestaande hekwerk te herstellen ten einde te voorkomen dat het perceel vrij toegankelijk is. Tevens dienen…

Verder lezen
Terug naar overzicht