JBO 2017/111, RvS 12-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1015, 201602122/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning (bouwen)

Samenvatting

Voldoende aandacht voor archeologische waarden, ondanks negatief advies van archeologen.

Uitspraak

Bij besluit van 31 maart 2015 heeft het college aan de PGD omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van ondergrondse nevenruimten op de locatie Markt 80 te Delft (het perceel).

De PGD heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van ondergrondse nevenruimten onder de Nieuwe Kerk te Delft. De aanvraag voorziet in de bouw van twee kelders. Kelder I is gesitueerd zowel binnen als buiten de Nieuwe Kerk en is…

Verder lezen
Terug naar overzicht