JBO 2017/12, RvS 14-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3334, 201604721/1/R6 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Waterparagraaf

Samenvatting

Extra woonlocaties zorgt voor minder wateroverlast in centrum.

Uitspraak

Bij besluit van 21 april 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Haaren, inbreidingslocaties centrum 2015" vastgesteld.

Het plan voorziet in woningbouw op drie locaties. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] wonen in de nabijheid van de locatie Klim-op. Met het plan wordt beoogd ter plaatse van deze locatie te voorzien in maximaal 30 woningen.

In paragraaf 5.3 van de plantoelichting is ingegaan op de waterhuishouding. …

Verder lezen
Terug naar overzicht