JBO 2017/13, RvS 07-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3247, 201600526/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning (bouwen)

Samenvatting

Nieuwe steigers tasten beschermd dorpsgezichten niet aan.

Uitspraak

Bij besluit van 26 augustus 2014 heeft het college aan Vereniging Grouwster Watersport (vergunninghouder) een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van nieuwe steigers volgens een andere haveninrichting op de locatie Meersweg 2a te Grouw (de locatie).

Bij besluit van 26 augustus 2014 is aan vergunninghouder omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van nieuwe steigers volgens een andere haveninrichting. Ter plaatse van de locatie gold ten tijde van belang het bestemmingsplan "Grou 2013". Op…

Verder lezen
Terug naar overzicht