JBO 2017/167, RvS 21-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1628, 201609630/1/R1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Woning

Samenvatting

Raad wil geen woning op binnenterrein.

Uitspraak

Bij besluit van 2 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Nijmegen Midden 2015" vastgesteld. Het plan voorziet in een actueel juridisch-planologisch kader voor het centrum van Nijmegen.

In het voorheen geldende bestemmingsplan "Nijmegen Midden", vastgesteld bij besluit van 25 april 2006, was aan het perceel de bestemming "Erf" toegekend, bestemd voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en erfafscheidingen. In het daarvóór geldende bestemmingsplan "Omgeving Dobbelmannweg…

Verder lezen
Terug naar overzicht