JBO 2017/187, RvS 05-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1817, 201605976/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Teeltondersteunende voorzieningen

Samenvatting

Permanente teeltondersteunende voorzieningen hebben positieve gevolgen voor de bodem.

Uitspraak

Bij besluit van 21 juni 2016 heeft het college het wijzigingsplan "Buitengebied, [locatie 2] e.o." vastgesteld.

Het nu voorliggende wijzigingsplan voorziet in een aanduiding voor permanente teeltondersteunende voorzieningen binnen een bouwperceel in gemengd landelijk gebied.

[appellant sub 1] en [appellant sub 2] betogen dat het plan in strijd is met het gemeentelijk beleid in de door de gemeenteraad van Etten-Leur vastgestelde Milieuvisie 2010-2020…

Verder lezen
Terug naar overzicht