JBO 2017/207, CBB 27-07-2017, ECLI:NL:CBB:2017:302, 16/350 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Emissie-arm uitrijden

Samenvatting

Randvoorwaardenkorting van 20% nu loonwerker in opdracht van appellant de mest niet emissiearm heeft uitgereden.

Uitspraak

Bij besluit van 31 december 2015 heeft verweerder op grond van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (de Regeling) een randvoorwaardenkorting van 20% op de aan appellant over 2015 te verlenen rechtstreekse betalingen vastgesteld.

Op 31 augustus 2015 is een perceel niet-beteeld bouwland dat appellant in de Gecombineerde Opgave 2015 heeft opgegeven door twee inspecteurs van de NVWA gecontroleerd. De bevindingen van deze controle…

Verder lezen
Terug naar overzicht